Sigorta - BES ve Hayat

Sigorta Hizmetleri

En basit tanımıyla sigorta hizmetleri önceden ödenen primlerin karşılığında bir kimse ya da bir şeyin sağlığı, yaşamı veya mallarının ileride karşılaşabileceği herhangi bir zararı gidermek için yapılan eylemlerdir. Bu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin sigorta sözleşmesi yapmaları gerekir. Sigorta sözleşmesi bulunan kişiler yaşanan herhangi bir kaza sonucunda sigorta ettirdiği konular için tazminat almaya hak kazanır. Sigortacının sigortalı olanı koruma yükümlülüğü için, sigortalının sözleşme ile saptanan ve prim adı verilen belli bir miktar parayı ödeme yükümlülüğü bulunur.

Sigorta hizmetini sağlayan kurum ile sigorta hizmetinden yararlanmak isteyen kişi ya da kişiler arasında gerçekleştirilen yazılı anlaşmaya ise poliçe ismi verilir. Sigorta poliçeleri karşılıklı olduğu için sigorta şirketi ile sigortalı olan arasındaki her konu anlaşılmalıdır.

Sigorta
Sigorta

 

Sigorta Türleri Nelerdir?

Sigorta sistemi, genel olarak herkes için maddi olarak bir güvence sağlar. Gerek araç ve ev gerek siz ve sevdiklerinizin karşılaşabileceği herhangi bir risk sonucunda, sigorta ile maddi olarak teminatınız karşılanır. Buna ek olarak hali hazırda sigorta yaptırmış olduğunuz için manevi yönden de kendinizi güvende ve iyi hissetmiş olursunuz. Fakat sigortanın da farklı çeşitleri ve taşıdığı ayrı risk koşulları bulunur. Genel anlamda iki farklı kola ayrılan sigorta çeşitleri; hayat sigortaları ve hayat dışı sigortaları olarak karşınıza çıkabilir.

Sigorta hizmeti sunan kurumların sunduğu ve yaptırabileceğiniz sigorta çeşitleri şunlardır;

 • BES (Bireysel Emeklilik Sistemi)
 • Çek Güvence Sigortası
 • Diş Teminatlı Ferdi Kaza Sigortası
 • DASK
 • ​Elektronik Cihaz Sigortası
 • Ferdi Kaza Sigortası
 • Siftah/Faal Kart Güvence Sigortası
 • ​Finansman Güvence Sigortası
 • Güvenli Ev Sigortası
 • Finansör Güvence Sigortası
 • İnşaat All Risk
 • İşyerim Güvende
 • Kasko
 • Kar Paylaşımlı Finansman Güvence Sigortası
 • Konut Sigortası
 • Limit Güvence Sigortası
 • Leasing All Risk
 • Makine Kırılması Sigortası
 • Mali Sorumluluk Poliçeleri
 • Montaj All Risk
 • Mesleki Sorumluluk Poliçeleri
 • Nakliyat Sigortası
 • Sağlık Sigortası
 • Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 • Seyahat Sigortası
 • Trafik Sigortası

Bu sigorta türleri hakkında daha detaylı bilgileri almak ve sigortaları edinmek için anlaşmalı olduğunuz sigorta kurumları ile iletişime geçebilirsiniz.

Sigorta Primi Nedir?

Sigorta primi; sigorta yapan yetkililer tarafından verilen teminatı satın almak için sigortalatan ya da sigortalı olan kişinin verdiği ücrete verilen isimdir. Bu primler, sigortanın çeşidine ve türüne göre ayrı riziko şartlarına göre belirlenebilir. Ayrıca bu sebeple değişiklik de gösterebilir. Peki, bu primlerin sigorta bedeli tam olarak nedir?

Sigortayı yapan kişilerin vadettiği teminatları yerine getirmek için sigortalıdan talep ettiği paraya sigorta bedeli denir. Bu tutar sigorta türünü veya kapsadığı hizmetlere göre değişkenlik gösterir.

Sağlık Sigortası
Sağlık Sigortası

Sigorta Poliçesi Nedir?

Sigorta poliçesi, sözleşmesin bütün koşullarını barındıran bir belgedir. Poliçe, sigorta sözleşmesinin varlığıyla alakalı bir şart gerektirmez. Yani poliçe olmasa bile sigorta teminatı kesinlikle vardır ve birbiriyle sözleşen taraflar hak sahibi olabilirler. Sigorta sözleşmeleri belli başlı ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmıştır ve bu sebeple diğer birçok sözleşmenin içerisinde bulunmayan bazı özelliklere sahiptirler.

Sigorta poliçesinde, sigorta talebi bulunan kişinin sigorta şirketine doğru bilgiler verme zorunluluğu bulunur. Bunun için de ayrıca sigorta sözleşmesine başvurulur. Bu konu sonuç olarak karşılıklı güveni gerektirir. İki tarafında kendi istekleri üzerinde bir anlaşmaya varılan ardından da bir sigorta sözleşmesine dökülen bu istekler, sigorta poliçesi ismi verilen bir senede entegre edilir. Bu sayede istekler ve şatlar korunmuş olur.

İsteğe Bağlı Sigorta Şartları Nelerdir?

Zorunlu sigortanın koşullarına uygunluk göstermeyen, daha önceden sosyal güvenlik kanunları içerisinde bir çalışma geçmişi bulunmayan kişilerin ya da otuz günden daha az çalışanların; yaşlılık, ölüm ya da malullük gibi genel sayılan sağlık sigorta primlerini kendileri yatırarak, ön görülen emeklilik zamanına kadar tüm ödemeleri yapmalarına imkan veren bir sigorta türü olarak tanımlanır.

İsteğe bağlı sigorta şartları ise şunlardır;

 • Öncelikle kişinin “5510” sayılı kanuna tabi olarak zorunlu sigorta gerektirecek herhangi bir işte çalışmaması,
 • 30 günden daha az çalışması ya da tam gün çalışmaması,
 • 18 yaşını doldurmuş olması,
 • Kendir sigortalılığı sebebiyle aylık bağlanmamış olması,
 • SGK’ya isteğe bağlı sigorta başvurusunda bulunması.

Bu şartları yerinde getiren kişiler isteğe bağlı sigortadan faydalanabilirler.

Zorunlu Sigorta

Zorunlu sigorta, kamu güvenliğini sağlamak başta olmak üzere, insanları ya da üçüncü şahısları olası risklere karşı korumak için yasal olarak yaptırılması zorunlu olan bir sigorta türüdür. Herhangi bir risk durumu karşısında, araç ya da mülk sahibi olunmasa da maddi ve manevi zararların giderilmesi konusunda oldukça destek ve yardımcı olacak bir sigorta çeşididir.

Bireysel Emeklilik Sistemi

BES; tasarrufların toplanması, ölçülmesi ve kişiye toplu bir para veya maaş ödenmesi esasına dayanır. Bu sistem, Sosyal Güvenlik Kurumunda yer alan sağlık hizmetlerini ve benze hizmetleri sunmaz. Bireysel emeklilik sistemi, zorunlu sosyal güvenlik sisteminin bir alternatifi değildir. Aksine tamamlayıcısıdır. Ödediğiniz katkı paylarının yüzde yirmi beşi kadar bir tutar devlet katkısı olarak emeklilik hesabınıza ödenir. Katılımcıların bir takvim senesi içinde alabileceği devlet katkısı miktarı, ilgili seneye ilişkin toplam brüt asgari ücretim %25’ini geçemez. Bireysel emeklilik sistemine, tercih ettiğiniz emeklilik şirketinden bir emeklilik planı alarak kolayca girebilirsiniz.

Kasko

Araçları, her türlü olası riske karşı güvence altına alan sigortalara kasko adı verilir. Bu riskler genelde; trafik kazası, yanma veya çalınmadır. Kasko sigortası, bir senelik olarak düzenlenir. Sigortalı olanı bu süre içerisinde risklere karşı finansal anlamda güvence altına alır. Kasko sigortası isteğe bağlı olarak yapılır. Kasko sigortası almak için kurumunuzla iletişime geçmeniz yeterlidir.

Etiketler

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir