Sigorta - BES ve Hayat

Yıllık Hayat Sigortası Nedir?

İnsanlar tarafından tercih edilen sigorta türleri arasında bulunan yıllık hayat sigortası nedir? Yıllık hayat sigortası insanların ailelerini düşünerek yaptırdığı bir sigorta türüdür. Bu sigortayı yaptıran kişi sigorta yapılırken belirlenen durumlar sonucunda hayatını kaybederse sigorta sahibinin ailesi tazminat alır. Ölüm sonrası sigorta tazminatını kişinin çocukları ve eşi gibi aile bireyleri alır. Böylece aile bireyleri sigorta yaptıran kişinin ölümünün ardından yaşayacakları maddi sıkıntılardan kurtulmuş olurlar.

Sigortanın amacı kişinin ailesinin maddi çıkarlarını düşünerek maddi açıdan zorluk yaşamalarının önüne geçmektir. Sigorta kişilerin karşılaşabilecekleri ölüm ya da kazaların önlenmesini sağlamaz ve kaza sonrası için garanti sağlar. Sigorta 1 yıl geçerli olacak şekilde yapılır ve bu sigortayı yaptıran kişiler o yıl içinde ölüm yaşamazlarsa yeni yılda tekrar yıllık hayat sigortasını yaptırarak ödeme yapabilirler. Kişilerin ailesinin sigorta tazminatı almaları için ölümün ya da ek teminatların sigortanın geçerli olduğu 1 yıl içinde yaşanmış olması gerekir. Ayrıca tazminatın ödeneceği kişi sözleşmede yer alır ve ölüm sonrasında tazminat o kişiye ödenir.

Yıllık Hayat Sigortasını Kimler Yaptırabilir?

Sigorta şirketlerine yıllık hayat sigortası yaptırmak isteyen kişilerin belirlenmiş olan yaş sınırında yer alıyor olmaları gerekir. Buna göre yıllık olarak yapılan hayat sigortasından 18 ile 65 yaş arasında olan kişiler yararlanabilirler. Yaptırdıkları sigortayla 1 yıl içinde yaşayacakları ölüm olayları karşılığında ailelerinin tazminat almalarını sağlarlar.

Yaş sınırı yıllık hayat sigortasının vefata karşılık maddi kaynak sağlaması amacıyla yapıldığında geçerlidir. Ancak kişilerin vefat dışında farklı teminatların sigortada yer almasını talep etmeleri durumunda yaş sınırlamasında farklılıklar yaşanır. Bu sebeple kişilerin sigorta yapacak şirkete istedikleri teminatları bildirerek yaş sınırı konusunda bilgi almaları gerekir. Örneğin yaptırılan sigortada teminat olarak maluliyet de yer alırsa yaş şartı sigorta yaptırmak için geçerli bir şart olmayabilir.

Yıllık Hayat Sigortası
Yıllık Hayat Sigortası

Yıllık Hayat Sigortasının Teminatları

İnsanların yıllık olarak yaptırdıkları hayat sigortasının belirlenmiş bazı teminatları vardır. Bu teminatlara bağlı olarak sigorta yaptıran kişiler ve aileleri kazandıkları avantajlardan yararlanabilirler. Sigortanın teminatları ana teminat ve ek teminatlar olarak ikiye ayrılırlar.

Yıllık hayat sigortasının ana ve ek teminatları şunlardır;

 • Vefat
 • Kaza ile vefat
 • Tam maluliyet (kaza sonucu)
 • Kısmi maluliyet (kaza sonucu)
 • Tedavi (kaza sonucu)
 • Hastalık maluliyeti
 • Tehlikeli hastalıklar
 • Gündelik tazminat (kaza sonucu)

Ana ve ek teminatların sigorta sözleşmesinde yer alması sayesinde kaza geçiren ya da ölen kişilerin aileleri sigortada belirlenen tutardaki tazminatı almaya hak kazanırlar. Kaza geçiren ya da ölen kişilerin ailesine verilecek tazminat tutarı kişi ile sigorta şirketi arasında yapılan sigorta poliçesinde yazan tutar kadar olur.

Yıllık Hayat Sigortasının Ana Ve Ek Teminatlarının Temelleri

Yıllık hayat sigortasının ana teminatı sigorta yaptıran kişinin vefat etmesidir. Sigorta sahibi kişi vefat ettiğinde sigorta sözleşmesinde yapılan tutardaki tazminat kişinin eşine, çocuklarına ya da yakınlara ödenir. Böylelikle kişi öldüğü zaman ailesinin yaşadıkları sıkıntılara karşılık önceden destek sağlamış olur.

Sigorta yaptıran kişilerin poliçede ek teminat olarak kaza sonrasında yaşanabilecek maluliyeti göstermesi durumunda kazaya yaşayan kişiler tazminat alabilirler. Bu tazminat kaza geçiren kişinin ihtiyaç duyacağı tedavi masrafının sigorta tarafından karşılanmasını ve çalışamayacak hale gelen kişilerin gelir sahibi olmalarını sağlar. Hastalık kaynaklı maluliyetlerde tazminat hakkının olmasını talep eden kişiler bu talebin poliçede yer almasını sağlamaları sayesinde hastalıkları sebebiyle çalışamayacakları hale geldiklerinde tazminat alırlar.

Yapılan poliçede kaza sonrası tedavi teminatının yer alması sayesinde kaza geçiren sigorta sahipleri hastaneye gittiklerinde ilaç, doktor veya hastane ücreti ödemez. Ücret sigorta tarafından ödenir.

Yıllık hayat sigortasının teminatları arasında tehlikeli hastalıklar için teminatta yer alır. Tehlikeli hastalıklar arasında felç, kanser, inme, böbrek rahatsızlığı, multiple skleroz ve kalp krizi gibi rahatsızlıkları kapsar. Ayrıca organ nakli veya kalp ameliyatları da tehlikeli hastalıklar teminatı içerisinde yer alır ve bu hastalıkları yaşayan kişiler sigortaları sayesinde tazminat alabilirler.

Yıllık Hayat Sigortasının Yararları Nelerdir?

Uygun primler sayesinde bir yıllık olarak yaptırılan hayat sigortasının sigortalıya ve yakınlarına sağladığı çok sayıda yarar vardır. Sigortanın sağladığı yararlardan en önemlisi sigorta sahibinin ölmesinin ardından ailesinin maddi açıdan zorluk yaşamamasıdır. Sigortanın ikinci yararı ise kaza sonucu vücut fonksiyonlarını kullanamayan kişilerin tedavi ihtiyaçlarını karşılaması ve çalışamama durumunda gelir sağlamasıdır.

Vefat eden kişinin ailesi maddi zorluklardan ödenen sigorta primleri karşılığında kurtulmuş olurlar. Örneğin ölen kişinin okula giden çocuğu olması durumunda eğitim için gerekli harcamalar sigorta sayesinde giderilebilir. Ayrıca yaşanan kazalar sonucu maluliyet durumu yaşayan kişiler hastanelerinin masraflarını sigorta sayesinde ödeyebilirler.

Yıllık Hayat Sigortasında Kapsam Dışı Durumlar Nelerdir?

Yıllık hayat sigortasının yaptırılmasına aracı olan sigorta şirketleri poliçede belirtilen ölüm, maluliyet ve tedavi durumları için tazminat öderler. Ancak sigorta şirketleri tarafından yaptırılan yıllık hayat sigortalarında bazı vefatlar ve maluliyetler sigorta kapsamına girmezler.

Yıllık hayat sigortasında kapsam dışı olan durumlar şunlardır;

 • Hava araçlarıyla yapılan yolculuk dışındaki faaliyetler sırasında ölenler sigorta tazminat hakkından yararlanamazlar.
 • Tazminat ödenmeyen durumlardan birisi de sigortalı olan kişilerin intihar sebebiyle ölmüş olmasıdır.
 • Yıllık hayat sigortası yaptıran kişinin lehdar olarak belirlediği kişi tarafından öldürülmüş olması lehdarın tazminat almasını engeller.
 • Sigortanın ülkede savaş varken ölünmesi durumunda geçerliliği yoktur ve geçerli olması için savaş sırasında ölüm için tazminat talebinin olduğunun belirtilmesi gerekir.

Bu durumların yaşanması durumunda sigortalının yakınları tazminat alma hakkı elde edemezler. Şartlar poliçelerde açıkça belirtildiği için tazminat verilmesine itiraz hakları da bulunmaz.

Hayat Sigortası
Hayat Sigortası

Yıllık Hayat Sigortasında Vergi Avantajı Bulunur Mu?

Yıllık hayat sigortasını yaptırmak ve ailelerine maddi sıkıntıdan kurtulacakları bir tazminat mirası bırakacak olan kişiler vergi indirimi avantajlarından yararlanabilirler. Vergi indirimi avantajının %15’e kadar olması mümkündür ancak sigorta için ödenecek olan primin yıllık tutarının askeri ücreti geçmemesi gerekliliği vardır. Bu indirim sayesinde kişiler aylık olarak daha az prim ödeyerek maddi açıdan zorluk yaşamazlar.

Sigorta Sahibinin Vefatı Sonrasında Ailesine Ödenen Tazminat Tutarı

Yıllık hayat sigortası yaptıran kişilerin vefat etmesi veya maluliyet yaşaması sonrasında ailesinin alacağı tazminat tutarının ne kadar olduğu merak edilen bir konudur. Ancak ödenen tazminat için tutarı ifade etmek zordur çünkü kişilerin aylık prim tutarına, tercih ettiği teminatlara ve ödenen prim miktarına bağlı olarak tazminatta değişiklik olmaktadır. Bu sebeple sigorta yaptıran kişiler poliçe hazırlandığı sırada ailelerinin alacakları tazminatları ve sigorta için ödeyecekleri prim tutarını öğrenerek sigortayı tamamlayabilirler.

 

Etiketler

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir